Λευκωσία όπως… Άμστερνταμ: Ποντάρει στα ποδήλατα

25 Μαΐου 2015  //  Από:   //  Γενικά  //  Κανένα σχόλιο   //   565 Προβολές

Λευκωσία: Αποφασισμένος να πιέσει για να μπει σύντομα σε τροχιά υλοποίησης το κομμάτι του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ) το οποίο αφορά στη δημιουργία ποδηλατοδρόμων που να συνδέουν τα Πανεπιστήμια της πόλης με το κέντρο, είναι ο Δήμος Λευκωσίας. Αν και δεν έχουν τεθεί σαφή χρονοδιαγράμματα, από πλευράς δήμου, εκφράζεται η ελπίδα ότι αυτό θα γίνει κατορθωτό τους αμέσως επόμενους μήνες, ούτως ώστε η πρωτεύουσα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ποδηλατοδρόμων.   Το σχέδιο θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Λευκωσίας αλλά και για άλλους δήμους στα όρια των οποίων βρίσκονται τα πανεπιστήμια, καθώς διαπιστώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, το ποδήλατο βρίσκει μεγάλη απήχηση μεταξύ των φοιτητών. Κυρίως, μεταξύ των φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, στα οποία φοιτά και μεγάλος αριθμός ξένων φοιτητών.   Η διευκόλυνση της διακίνησης με το ποδήλατο με τη δημιουργία ποδηλατόδρομων, αναμένεται ότι θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου διακίνησης μεταξύ του φοιτητόκοσμου, απαμβλύνοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λευκωσίας.   Το πρόγραμμα για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων είναι μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις. Το Σχέδιο γίνεται σε συνεργασία του δήμου Λευκωσίας με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο έχει και τον ρόλο υλοποίησης του.   Σκοπός των έργων που προβλέπονται από το ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας είναι η επίτευξη Αειφόρου Κινητικότητας, με τη χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών, του ποδηλάτου και της διακίνησης με τα πόδια, ως τις καταλληλότερες μορφές μεταφορών για το αστικό περιβάλλον.   Όπως προβλέπεται στη μελέτη για το Σχέδιο, προτάσεις όπως δημιουργία λεωφορειολωρίδων, ποδηλατοδιαδρομών και υποδομών για τους πεζούς θα βελτιώσουν άμεσα την αποδοτικότητα του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης, καθιστώντας το βιώσιμο. Επίσης, λύσεις όπως μονοδρομήσεις, προσφέρουν καλύτερη ροή της κυκλοφορίας καθώς οι κινήσεις στροφών καθίστανται ευκολότερες και περιορίζεται ο αριθμός εμπλοκών στις διασταυρώσεις.   Το δίκτυο ποδηλατιστών θα εφαρμοστεί σε όλη την πόλη, ως μέρος της προσπάθειας για την προώθηση εναλλακτικών μορφών μεταφοράς. Με τη δημιουργία ποδηλατολωρίδων αλλά και ποδηλατοδρόμων, ενθαρρύνεται η πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο και σε άλλες δραστηριότητες με τη χρήση πράσινων και ήπιων μέσων μετακίνησης. Ολοκληρώνεται έτσι ένα βασικό δίκτυο που θα εφαρμοστεί και θα συνδέει τα πανεπιστήμια της πόλης με το κέντρο της Λευκωσίας και με το υπάρχον δίκτυο κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου.   Όπως ανέφερε λειτουργός του Δήμου Λευκωσίας, τόσο το έργο της ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου, το έργο του εξωτερικού και εσωτερικού τόξου, αλλά και η ανάπλαση των λεωφόρων Μακαρίου, Ευαγόρου και οδού Στασικράτους, αποτελούν αναπόσπαστο και σημαντικό στοιχείο ολοκλήρωσης του δικτύου ένωσης των πανεπιστημίων. Χρηματοδότηση €5,25 εκατ. από διαρθρωτικά ταμεία   Το έργο της ένωσης των πανεπιστημίων της πόλης με το κέντρο της Λευκωσίας έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από΄τον άξονα των μεταφορών της νέας προγραμματικής περιόδου των διαρθρωτικών ταμείων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης φτάνει τα €5.250.000 και το 80% της υλοποίησης θα γίνει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκωσίας.   Πολλαπλά οφέλη για την πόλη   Όπως ανέφερε λειτουργός του δήμου, η βασική συνιστώσα του έργου θα είναι η ενίσχυση της ποδηλατικής συνείδησης μέσω της αύξησης της ποδηλατικότητας. Στο επίπεδο του δήμου τα οφέλη από τη χρήση του ποδηλάτου θα είναι πιο ορατά, καθώς θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.   Επίσης, μπορεί να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας στους ακόλουθους τομείς:   ·       Μείωση του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν στις οδούς και αύξηση της χρήσης της δημόσιας συγκοινωνίας, ιδιαίτερα αν επιτευχθεί η διασύνδεσή της με το ποδήλατο (bike on bus services).   ·       Βελτίωση της ροής των οχημάτων και μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης.   ·       Μειωμένη κατανάλωση αστικού χώρου στις οδούς για κίνηση και στάθμευση οχημάτων, καθώς και μείωση των απαιτούμενων κονδυλιών για έργα υποδομής.   Συνεπώς το προτεινόμενο οδικό δίκτυο θα μπορεί υποστηρίξει την κίνηση του ποδηλάτου, να είναι δηλαδή «ποδηλατήσιμο» ή «bikeable», και θα συμφωνεί με τα εξής χαρακτηριστικά (Bikeability Checklist):   Εξυπηρετικότητα: Η χάραξη του δικτύου ροής των ποδηλάτων θα είναι άμεση, βασισμένη στις επιθυμητές διαδρομές ποδηλατιστών. Οι περιπορείες γενικά αποφεύγονται, ενώ θα παρέχεται στην οδό ξεκάθαρη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.   Προσβασιμότητα: Το δίκτυο ροής των ποδηλάτων θα είναι συνεχές, συνδέοντας όλα τα δυνατά σημεία προέλευσης – προορισμών.   Ασφάλεια: Ο σχεδιασμός του δικτύου θα ελαχιστοποιεί τις κυκλοφοριακές εμπλοκές με τους λοιπούς χρήστες της οδού (οχήματα). Δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και ταχύτητας των οχημάτων στις οδούς κίνησης των ποδηλάτων.   Άνεση: Οι ποδηλάτες θέλουν ομαλά και επαρκώς συντηρημένα οδοστρώματα, σύνδεση με ράμπες σε ανισοσταθμίες της οδικής υποδομής, καθώς και ήπιες κατά μήκος και εγκάρσιες κλίσεις στην οδό. Οι διαδρομές αποφεύγουν πολλαπλούς ελιγμούς και διακοπές. Τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας που προτείνονται είναι φιλικά στον ποδηλάτη, ενώ οι ποδηλατοδρόμοι και οι λωρίδες κίνησης των ποδηλάτων είναι ικανοποιητικού πλάτους.   Ελκυστικότητα: Οι διαδρομές είναι ελκυστικές στους ποδηλάτες με αντικειμενικά κριτήρια. Η αισθητική, η ηχητική και οπτική ρύπανση, ο αστικός σχεδιασμός και η ποιότητα των υλικών κατασκευής του οδικού περιβάλλοντος θα αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά.   16 χλμ ποδηλατικής διαδρομής   Σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου όπως προβλέπονται από τη σχετική μελέτη είναι:   > Υλοποίηση περίπου 16 χλμ συνεχούς δικτύου ποδηλατικής διαδρομής.   > Εγκατάσταση, κατά μήκους του έργου και όπου αυτό χρειάζεται, ιστών φωτισμού τεχνολογίας LED για μεγιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας.   > Αναβάθμιση των σηματοδοτούμενων κόμβων που επηρεάζονται από την ποδηλατοδιαδρομή (φώτα τροχαίας), με τεχνολογία ELV LED επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος περίπου 70%. Ταυτόχρονα θα τοποθετηθούν φώτα τροχαίας αποκλειστικά για ποδηλάτες και πεζούς.   > Ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων με νέους σύγχρονους σταθμούς, οι οποίοι θα έχουν στέγαστρα με φωτοβολταϊκά πλαίσια για άμεση παραγωγή και εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος.   > Τοποθέτηση πολλαπλών σημείων για ποδηλατοστάσια και θέσεις για επισκευές των ποδηλάτων.   > Θα δημιουργηθούν δηλαδή ποδηλατικοί σταθμοί/ κόμβοι (HUBs) που θα μπορεί ο απλός χρήστης του δικτύου να ενημερωθεί για τη διαδρομή, να σταθμεύσει το ποδήλατό του ή και να το επισκευάσει.   – See more at: http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-topika/43/258406/lefkosia-opos-amsterntam-pontarei-sta-podilata#sthash.vDKQIkx4.dpuf

Σχετικά με τον Συντάκτη:

Αφήστε το σχόλιό σαςΣυμπλήρωσε την εξίσωση: *